Ängsdals Skolor AB – www.angshamn.se

Jag träffar Inger Persson, verksamhetsansvarig på Ängsdals Skolor som startade 1994 i Bunkeflostrand. Det började med enbart förskolor samt första klass, det utökades sedan med årskurs 2 och 3. Inger var då en av 21 delägare som tog över förskolorna från kommunen. Det är ett personaldrivet aktiebolag, som friskola får de skolpeng/skolbidrag från staten och kommunen. Skolan är byggd i egen regi och de har marken som tomträtt. Senare gick ytterligare 9 delägare och tillika anställda in och verksamheten kunde utökas år 2005 både vad gällde lokaler och byggnader. Detta också för att årskurser, antal barn och möjligheter för Ängsdals Skolor att utvecklas. År 2020 togs en ny fas vid då utökades skolan till att två parallellt och en ny skolbyggnad stod på plats. Formen för det personaldrivna företaget fungerar så att om du slutar som anställd får du ge upp dina aktier i företaget.

Det finns lokaler till alla ämnen, idag finns barn från 1 år i förskolan samt årskurs 1-9 i skolan. Skolan har inkomstreglerad taxa precis som kommunen så det är gratis att gå på skolan precis som i de kommunala skolorna.

Förutom i Ängsdals förskola och skola i Bunkeflostrand finns förskolor även i Klagshamn och Limhamn. Det är idag 100 anställda i de tre skolorna allt som allt.

Alla barn och elever på skolan skall fångas upp, ingen ska hamna efter och behöver någon individ extra stöd så uppmärksammas detta. Läsförståelse satsas det mycket på både med böcker och digitala hjälpmedel. Ängsdals Skolor ligger i framkant när det gäller digitala hjälpmedel och att hänga med i den tekniska utvecklingen är viktigt för både barnen och de anställda lärarna och pedagogerna. Från år 0 får eleverna lära sig att arbeta med Ipad och från år fyra får de en egen Ipad med tangentbord, det finns också något som kallas Active board samt projektorer för film och bildvisning för hela klassen. De tekniska hjälpmedlen är till stor hjälp när det gäller barn med dyslexi specifikt berättar Inger, det kan hjälpa att stava rätt och berättar när något blivit fel. De jobbar mycket i projekt. Många andra skolor har inspirerats av detta och har kommit och tittat hur man arbetar på Ängsdals Skolor.

På skolan är det till 90 % barn som bor i Bunkeflostrand och 10% som bor i andra delar av Malmö. Det finns 30 olika kulturer, den dominerande nationaliteten förutom svenskar är dock danskar. Idag är det 490 barn i skolan och 160 barn i förskolan.

Ängsdals Skolor har fyra ledord – lust, självständighet, kreativitet och stolthet. Dessa ord är något man alltid arbetar utefter. Skolan arbetar med entreprenöriellt lärande sedan många år tillbaka.