VECKANS FÖRETAG V.34

Vimur AB – www.vimur.se

Vimur AB grundades 2007. Jag träffar och intervjuar VD Håkan Jöne. Håkan berättar att Vimurs utgångsplattform är att arbeta som rådgivare och stödja kunder när det kommer till förändrings- och utvecklingsarbete inom produktion, logistik och supplychain management samt IT i anslutning till detta. De jobbar mycket med företag som har utmaningar inom dessa områden. De arbetar i stor utsträckning med hjälp för att implementera affärssystem hos kundföretag eftersom det är en lång process. Vimur AB bidrar både med resurs och kompetens.

Qlick Tech i Lund har tagit fram ett program som heter Qlick View och många av Vimurs kunder använder sig av det systemet. Vimur har därför utvecklat en bred kompetens för att vara ett stöd i implementeringen eller anpassningen av systemet och för att förbättra användningen samt utnyttjandet av systemets alla delar. Den typen av system kallas business intelligence system och kan presentera data och information kring exempelvis produktion och arbetsprocesser på en mängd olika sätt. Vimur arbetar även med CRM system (Customer Relationship Management system) såsom Microsoft Dynamics. Affärssystem är komplexa och kunder har många gånger behov av stöd för att anpassa systemen till just deras verksamheter. Mycket av Vimurs arbete bottnar i att hitta orsakssamband i kundföretagens verksamhetsprocesser och se var man kan bli bättre och utvecklas.

Många av de mindre företagen har inte kompetensen att arbeta med och utveckla sin IT strategi. Vimur går då in och hjälper till och råder hur de ska tänka för att ta fram en strategi. På Vimur AB brukar man kalla sig för managementkonsulter. Konsulterna tar inte fram strategier åt företag utan guidar och hjälper  till så att de strategier som kundföretagen tagit fram kan förverkligas på bästa sätt.

Vimur arbetar alltid nära och i symbios med sina kunder och Håkan betonar att långsiktiga relationer är oerhört viktigt för dem för att kunna leverera den bästa kvaliteten. Kunderna de arbetar med har en omsättning från 500 Mkr upp till 1 Mdr kr. Tumregeln är att kunderna ska finnas på platser som det går att köra till fram och tillbaka över dagen. Varje konsult har två eller tre kunder som är aktiva hela tiden med långa relationer men har även kortare uppdrag med punktinsatser.

Kundexempel: Ett tillverkande företag som ligger i Småland hade definierat ett projekt som de behövde ha hjälp och stöd i. Vimur kom då in för att skapa och ta fram ett nytt produktionssystem – riktlinjer, filosofier och regler för hur produktionen ska styras. Vad ska vi göra om vi har för lite att göra? Kan vi standardisera arbetsättet på något sätt (inspirerat av lean)? Vimur skapade en relation utifrån projektet och sedan spreds det vidare till andra områden i kundföretagets verksamhet – Vimur har nu arbetat med det Småländska företaget i fem år.

I höst så kommer Vimur AB göra en jättestor satsning på att expandera och inrikta sig på de större projekten samt öka styrkan från fem till tio personer. De ska inte anställa men de har tio kontakter som de samarbetar med då och då som de känner att de kommer utnyttja mer och mer i de projekt som de har som mål att ha inom ett år.