VECKANS FÖRETAG V.9

Tryckfolket AB – www.tryckfolket.se

 

Jag träffar Anders Glans, säljare på Tryckfolket AB. Företaget grundades 1976 och är nu ett av Sveriges största tryckeri eftersom de sedan årsskiftet 2013/2014 ingår i en större koncern med en ägarstruktur i bakgrunden. Inom koncernen samarbetar man med de andra fyra tryckerierna som ingår och byter tjänster med varandra samt drar nytta av verktyg/maskiner som man själv kanske inte har tillgång till.

På Tryckfolket AB finns 53 anställda. Totalt inom koncernen är de 200 personer idag. PÅ tryckeriet trycks stora tryck som vepor, rollups till mässor, planscher, broschyrer, foldrar, böcker, klistermärken, förpackningar/lådor i olika wellpapptjocklekar för olika kampanjutskick med mera. En totalleverantör inom grafiska produkter. Man levererar till största delen i Malmöområdet och Skåneregionen men har även beställningar från hela landet och Europa.

Tryckfolket AB tar beslutet till kunden om det ska vara offsettryck eller digitaltryck, detta beror på upplagan, tidsperspektivet man har innan deadline osv. Man väljer till kunden för att kunna ge det bästa priset och för att kunna leverera inom utsatt tid. Den stora kärnan i företaget är offsettryck, digitaltrycket har ökat men offset görs mest frekvent. Digitaltryck är bäst när det gäller små upplagor som ska gå snabbt, på grund av att det inte är någon torktid på färgerna vid den typen av tryck.

Arbetsflödet går lite fortare i och med företagets storlek, kapacitet och att de anställda jobbar skift. Pressarna är igång dygnet runt. Beställningarna levereras i regel med bud, med externa budbilar, men det händer att kunder kommer och hämtar själva också. Varje dag levererar Tryckfolket ca 60 bud ut och har ca 250 jobb igång per dygn. I och med bredden på Tryckfolkets maskinpark kan de lätt skräddarsy och hitta rätt produktion och pris oavsett om man beställer större eller mindre upplagor.

Säljarna på Tryckfolket jobbar även som projektledare där var och en ansvarar och följer produktionen från offert till leverans av färdig produkt vilket är mycket uppskattat av kunderna då de har samma kontakt från början till slut. När en av de sju säljarna offererat ett jobb går det sedan vidare till prepress, en avdelning där man tar fram provtryck, korrigerar och får slutgiltigt godkännande från kund innan beställningen kan gå till tryck. Därefter får de som arbetar nere i tryckeriet en order med alla specifikationer och jobbet sänds till rätt avdelning beroende på vilken typ av tryck det ska vara. Med eget bokbinderi har de alla möjligheter att leverera just den trycksak kunden efterfrågar.

Tryckfolket AB har även ett systerföretag i Fosie, Tryckfolket Distribution AB. Där lagerhåller företaget trycksaker till kunder som ej har ytan eller möjligheten att hålla med eget lager. Här packas, kuverteras, adresseras samt plastas trycksakerna in, större produktioner lagras som sedan skall lämnas till Posten för utdelning m.m. Även tjänster som digitala beställningsportaler kopplade till lagerhållning är några av de tjänster som erbjuds från Fosiekontoret.

Anders menar att utvecklingen i tryckeribranschen snurrar väldigt snabbt. Marknaden på tryckt media minskar i takt med den digitala som ökar. Framtiden är oviss, mycket pekar dock på att tryckt media överlever då den digitala produkten inte nås och läses av mottagare på samma sätt enligt undersökningar som gjorts. Det krävs stora investeringar i maskiner, uppdateringar av program m.m. Många tryckerier har de senaste åren slagits ihop eller lagts ner. Alla tryckerier Tryckfolket AB konkurrerar med har i princip samma sorts maskiner som de själva har så konkurrensmedlet är god service, noggrannhet och snabbhet.

I alla arbeten krävs stor noggrannhet, minsta lilla feltryck kan göra att man tappar en kund som man arbetat upp en relation med under en längre tid. Tryckfolket AB är ISO-certifierat och strävar efter total kvalitet genom hela processen till slutprodukt. De är även miljömärkta internationellt genom märkningen FSC och nationellt genom Svanen.