VECKANS FÖRETAG V.8

The Little Gym – www.thelittlegym.se

Jag träffar Sebastién Garcia och Malin Ralman som är franchisetagare till konceptet och företaget The Little Gym. The Little Gym öppnade i Limhamn i augusti 2006. The Little Gyms mål är att genom roliga aktiviteter utveckla barns motoriska förmåga, stärka deras självförtroende på ett pedagogiskt sätt och lägga grunden för ett harmoniskt och välbalanserat liv. Detta har varit en framgångsmodell sedan starten i Scotsdale, Arizona, USA 1976. Grundaren Robin Wes är fortfarande aktiv i företaget som nu finns på 300 platser runt om i världen. Sebastién och Malin var blan de första i Europa och de är de enda i Sverige som driver gymmet. Huvudkontoret i Europa ligger i Bryssel.

På gymmet har man grupper med barn från 4 månader upp till 12 år gamla. Föräldrarna är med på klasserna upp till att barnen är tre år gamla, sedan kan barnen delta på egen hand. Varje barn har normalt en lektion i veckan. Barn från 4 månader till 3 år har lektion i 45 minuter, 3 år och uppåt har lektion en timme. Det finns 1 lärare per 6, alt. 7 barn, maximalt 18 barn i en klass.Instruktörerna har en varierande bakgrund, en del har erfarenhet av gymnastik, andra av sång och rytmik, men alla har det gemensamt att de arbetat med barn tidigare. De genomgår en grundlig intern utbildning innan de kan börja arbeta som lärare.Det hela går ut på att lära barnen kroppskontroll, motorik och balans.

Träningssalen förändras från vecka till vecka vad gäller placering av redskap och upplägg så att barnen ska stimuleras och upplever att det händer nya saker. Programmet följer en läroplan med olika innehåll och tema varje vecka. Företaget har dessutom egen komponerad lektionsanpassad musik.

Gymnastiksalen är alltid indelad i tre stationer. Redskapen är till exempel bollar, rockringar, bönpåsar samt en fallskärm. Icke tävlingsinriktad gymnastik är kärnan i The Little GYms utvecklingsprogram. Förutom undervisningen erbjuder The Little Gym födelsedagskalas och halvdagsläger på skolloven.

Två gånger om året åker Sebastién och Malin på utbildning med franchisegivaren. Varje vecka pratar de med någon från franchisgivaren för support, marknadsföringsmaterial samt läroplan uppdatering.

Det finns filmer på ett intranät med instruktioner och uppdateringar kring programmet och uppbyggnaden av gymmet osv från vecka till vecka. Det är ett heltäckande och väl genomtänkt koncept som varje franchisetagare ska följa för att garantera barnens utveckling enligt läroplanen.