VECKANS FÖRETAG V.16

360 Loop Consulting

Björn Olsson är civilekonom och maskintekniker i grunden. Han har arbetat i över 30 år i näringslivet i olika positioner, främst inom marknad, försäljning och inköp bland annat inom AGA, Eon, Akzo Nobel, BE Group och Starka Betongindustrier. Vid årsskiftet 2014-2015 startade han sitt eget  bolag som heter 360 Loop Consulting och gick över i en konsultroll. Namnet 360 Loop Consulting syftar till att man gör en genomlysning av hela bolag, en heltäckande analys där Björn går in som rådgivare i det förbättringsarbete som behöver göras.

Björn brinner för kontakten med människor och att medverka till att skapa affärsmöjligheter genom affärsutveckling och organisationsutveckling. Han gillar att bygga team och har även varit coach, haft ansvar för trainees och studenter samt suttit med i ett så kallat ”Draknäste” där han bidragit med sin erfarenhet och kunskap och bedömt olika entreprenörers affärsidéer och affärsplaner. Detta gör att han även idag under andra former på bland annat på Ideon i Lund där han är konsult till entreprenörsbolag och inkubatorföretag.

En annan tjänst man erbjuder innebär att en kort tvådagars verksamhetsanalys utförs hos kunden. Detta innebär att man gör en komplett skanning av kundföretaget och sedan presenterar sina iakttagelser till ledningen för att säga vad som är bra och var förbättringar kan göras. Det kan vara att man tar fram en marknadsplan, en affärsplan, går in i interimsuppdrag som kan vara från några dagar upp till avtalsperioder på några månader till ett år exempelvis.

Som konsult är Björn kopplad som partner i nätverket Senior Partners Management AB, framförallt verksamma i Södra Sverige men har även expansionsplaner framåt.

Nätverket består av 20 partners med olika bakgrund i managementpositioner inom näringslivet som gått över i konsultroll. Devisen är att ”verka men inte synas” och med den samlade erfarenheten inom nätverket kan man tillgodose de flesta behov av tillfälliga insatser.

Tjänsterna som erbjuds är affärs- och verksamhetsutveckling, rekrytering, styrelsearbete samt tjänsten Chef att hyra. Chef att hyra är en tjänst som erbjuds när det är successionsskifte i ett bolag, det kanske sker en övergång på något sätt i ägarstrukturen. Det handlar då om att gå in och vara ett bollplank, gå in och arbeta med erfarenhetsöverföring eller tillfälligt gå in i VD-position.

För Björn är det viktigaste instrumentet att kunna lyssna av, känna in och skapa idéer och strategier tillsammans med det företag han går in som konsult i, se det dagliga arbetet på nära håll och hitta de områden där förändringsarbete bör ske.

Det är viktigt att man under processen har delmål och firar när de uppnås för sammanhållningen av det team man jobbar med. Björn menar att många företag idag kan bli lite fartblinda, kanske har lite växtvärk och inte har tid att stanna upp och se vilka brister som finns i verksamheten.

När Björn går in som rådgivare och konsult så är han oerhört ödmjuk inför detta och är noga med att inge ”skriva någon på näsan”. Det är viktigt att företaget som anlitar honom under arbetets gång själva kommer till insikt om de åtgärder som bör vidtas och att Björn blir en partner i detta arbete vilket går i linje med Senior Partners devis ”verka men inte synas”.

Senior Partners version framåt är att komma ut ytterligare i intresseföreningar, såsom företagsgrupper, och genom nätverkande nå nya uppdrag och expandera till fler orter i Sverige.