VECKANS FÖRETAG V.17

KPMG – www.kpmg.se

Jag träffar Emma Källqvist som är auktoriserad revisor på KPMG:s Malmökontor. På kontoret finns 120 anställda och i Sverige totalt 1600 anställda på 60 orter. Internationellt finns företaget representerat i över 155 länder med 162 000 medarbetare. Emma berättar att det som idag är KPMG AB grundades 1923 och hade 90-årsjubileum 2013.

Företagets svenska del har från början sin grund i Bohlins Revisionsbyrå. 1989 valde Bohlins Revisionsbyrå KPMG som internationell samarbetspartner. 2008 ändrades firmanamnet till KPMG AB. KPMG bildades 1987 då Peat Marwick INternational (PMI) och Klynweld Main Goerdeler (KMG) slogs samman. Bolaget har i Sverige 94 delägare/aktieägare som driver bolaget och fattar de övergripande besluten vad gäller verksamhetens riktning.

I Sverige refererar man till ”Big 4”, vilket är de fyra bolag som är störst inom ekonomi- och revisionstjänster. Där ingår KPMG, Deloitte, EY och PwC. Det finns en missuppfattning om KPMG vad gäller deras profil då många tror att eftersom de är en stor aktör på marknaden så har de bara stora börsbolag som kunder vilket inte alls är fallet. Företaget har kunder i alla storleksklasser, alltifrån enmansföretag som drivs av entreprenörer till koncerner som omsätter miljardbelopp.

 

 

 

 

 

Företaget är fyllt av specialister på olika områden. Beroende på specialitet så har de anställda olika högsäsonger. För Emma som revisor är exempelvis högsäsongen januari-februari. Hon berättar att hon arbetat på KPMG i fem år och att det på sätt och vis krävs att man som revisor under en längre tid arbetar brett med olika områden och med kunder inom olika branscher innan man specialiserar sig. Detta för att vara väl förberedd inför auktorisationsprovet.

För KPMG är den personliga kontakten och servicen oerhört viktig och  blir man kund så har man sin kontakt som i sin tur sköter kontakten med övriga avdelningar beroende på uppdragets natur. Emma berättar att de tre ben som KPMG:s organisation står på är revision, skatt och rådgivning.

Ledorden är att KPMG:s tjänster ska vara värdeskapande för kunden, att revisionen ska ge ett mervärde för kunden. Tillsammans med KPMG får kunden en samarbetspartner i revisions-, skatte- och andra frågor som gäller ekonomin så att de får möjlighet att koncentrera sig på sin egen kärnverksamhet.

När det gäller revision så kan man exempelvis inte hjälpa större bolag hur mycket som helst för då försvinner oberoendet. Du kan tillexempel inte upprätta något och sedan granska det själv. Det har kommit till fler regler och det kommer uppdateringar och förändringar från EU med nya direktiv. Det är KPMG:s ansvar som revisor att ha koll på vad nya regler får för konsekvenser och påverkan på Europa.

Nu är nya regler på gång som kallas EU:s Grönbok och som kommer leda till förändringar i hela Europa. När sådana stora förändringar sker så hålls interna utbildningar på KPMG för att hålla organisationen uppdaterad. KPMG håller även ofta seminarier med fokus på något av sina tre huvudområden.Som företagare har man vanligtvis många frågor och funderingar och då kan det kännas tryggt att ha någon att bolla med, KPMG vill gärna vara den samarbetspartnern som kan agera bollplank.