Artikel utifrån intervju med Danis Städ 2018-10-16

Danijela Dusanov kom till Sverige från Serbien för 25 år sedan. Hon har därefter skaffat sig 24 års erfarenhet i städbranschen, 20 år i egen regi. Danijela har fem anställda på Danis Städ AB och det har blivit ett litet men mycket framgångsrikt företag på Limhamn. Hon presenterar alltid sitt företag med tre stora bokstäver: FLN (Förtroende, Långsiktiga relationer och Nöjda kunder).

Danis Städ utför många olika uppdrag såsom kontorsstädning, livsmedelsbutiker, tandtekniker, privata bostäder, fönsterputsning, storstädning och flyttstädning.

Företaget verkar i en reglerad bransch, det finns viss skyddsutrustning som måste användas när man städar med vissa medel och det finns regler för hur en städning ska utföras för att det ska vara kliniskt rent. I livsmedelsbutiker ska det exempelvis vara kliniskt rent.

Danijela uttryckte lite oro över städbranschens utveckling på senare år och det anseende den har. Tyvärr har branschen blivit väldigt fokuserad på låga priser på utfört arbete, framförallt på den privata sidan där den som städar kommer hem till privatpersoner. Hon berättar att privatpersoner sällan ställer frågan om den som kommer och städar har försäkring och kollektivavtal. Ingen ifrågasätter vilka medel som används, om de är miljövänliga eller ej. Danijela tycker att detta är förfärligt då hon har en mycket hög etik när det gäller att företaget har försäkringar för sina anställda, kollektivavtal och rimliga priser utifrån det så att hennes anställda kan få skäliga löner.

Tillväxten Danis Städ haft har på senare tid gjort att Danijela har kunnat fokusera mer på marknadsföring av företaget. Detta har möjliggjorts av att hon själv inte jobbar i samma utsträckning med städ i företaget som hon gjort tidigare. Hon har också fått mer tid till nätverkande som i BNI Limhamn och Limhamns Företagsgrupp.

Målsättningen framåt för företaget är att kunna anställa flera och växa, att nå tio anställda, de är just nu fem anställda. Danijela hoppas också på ännu fler jobb genom den ökade satsningen på marknadsföring och nätverkande.