Bästa medlem,

Vårt digitala årsmöte har nu ägt rum via Zoom och vi kommer att skicka ut årsmötesprotokollet till er.

I kallelsen till årsmötet fann ni årsredovisningen för 2019 vilken vi gick igenom på mötet. Om det är något ni skulle vilja ställa frågor kring eller kommentera avseende den är ni varmt välkomna att maila Kajsa Lövgren på kansli@lfg.se eller ringa 073-9639918.

På årsmötet utsågs Årets Företag på Limhamn 2019 och vinnaren av priset är Utmaningarnas Hus i Malmö AB, vi säger stort grattis!

Motivering till priset: Utmaningarnas Hus i Malmö AB utses till Årets Företagare på Limhamn 2019 då de är expansiva, drar företag till Limhamn för konferenser, kick-offer och nätverkande. Företaget har ett starkt varumärke och är bra ambassadörer för Limhamn. Med ett innovativt koncept som utmanar och svetsar samman bidrar Utmaningarnas Hus till att stärka företag och privatpersoner både på Limhamn och vida omkring.

Uppdatering gällande årsmöte via Zoom 19 maj kl.11.30-13.00.

Vårt årsmöte hålls digitalt via Zoom med anledning av de extraordinära omständigheterna som råder och att vi vill minimera risken för spridning av coronaviruset. Länk till kallelse med dagordning och årsredovisning. OBS! Du som medlem som inte har möjlighet att ansluta till årsmötet har möjlighet att utöva din rösträtt genom att poströsta.  Detta genom att godkänna alternativt inte godkänna beslutspunkterna 6 till och med 9 i dagordningen inför årsmötet, signera och adressera till Limhamns Företagsgrupp Ek. För., Schaktugnsgatan 2, 216 16 Limhamn. Det går bra att scanna och maila det signerade dokumentet till Kajsa Lövgren på kansli@lfg.se. Vi kommer att skicka ut protokollet med information bland annat om valet av styrelse punkt 12-14 samt tillkännagivande av Årets Företag på Limhamn 2019.

Vårt dialogmöte 12 maj med Näringslivskontoret hölls digitalt via Zoom. Läs mer om dialogmötet och vilka representanter från Malmö stad som deltog i inbjudan här. Om du inte hade möjlighet att delta så kommer mötet att sammanfattas, dokumentet kommer finnas länkat här och det kommer också skickas ut i ett utskick.

Erbjudande om stöd och hjälp från en medlem samt

en länksamling med information med anledning av Coronaviruset.

Bästa medlem,

Vi finns här för dig som medlem och vi vill också förmedla information till dig om det stöd som finns att få i denna turbulenta tid. Många företag behöver stöd och hjälp att snabbt ställa om sin verksamhet. Det vi gör nu kommer att påverka det som händer sen.

Vår medlem iTURN AB erbjuder HR Support och stöd och har duktiga konsulter med spetskompetens inom verksamhetsutveckling, förändringsledning, ledarskap och medarbetarskap.

Se nedan länk till erbjudandet och kontaktuppgifter till Barbara Wennheden på iTURN:

iTURN Erbjudande

Vi har även tagit fram en länksamling med samlad information om stöd som går att få som företagare med anledning av Coronakrisen:

  • Region Skånes Företagsakuten – Här finns all information samlad. Utöver de stora insatser som görs inom hälso- och sjukvården arbetar Region Skånes avdelning för regional utveckling intensivt med att ta fram konkreta och effektiva insatser och underlag för att underlätta för företag som står inför en mycket tuff situation. Sidan uppdateras successivt i takt med att åtgärder som är utformade och kvalitetssäkrade beslutas.
  • Verksamt.se – Här finns samlad information från Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.
  • Arbetsförmedlingen – Information om vad som gäller när man måste säga upp personal eller permittera med anledning av coronaviruset.
  • Almi Skåne – Samlad information med anledning av coronaviruset, bland annat om Brygglånet som vi tidigare informerat om.
  • Tillväxt Malmö – Fem råd för att komma vidare och information om vad Tillväxt Malmö kan hjälpa till med.
  • Ytterligare information och svar på många frågor på Malmö Stads extrainsatta 0707 Webinar Special 2/4: https://www.malmobusiness.com/blog/0707am-webinar-special-2-april-hjalp-till-naringslivet-covid-19-tider/