Bästa medlem!

2021-01-05

Vi välkomnar dig som medlem till ett öppet forum inför det nya året! Ställ dina frågor till styrelsen kring

de frågor vi driver och kommer att driva under året gentemot Malmö stad samt lämna önskemål på det du tycker att vi ska lägga extra fokus på.

Länk till mötet

Meeting ID: 842 8738 1025
Lösenord: 929159

När: Torsdagen 21 januari 2021 kl.09.00-10.00.
Var: Digitalt via Zoom.
Anmälan: Anmäl dig via länken nedan senast 15/1.

Varmt välkomna att ansluta!

Vänliga hälsningar från oss på Limhamns Företagsgrupp!

Vi ses snart!
Under tiden vet ni att vi alltid finns här vid frågor och funderingar. Har du som medlem tankar kring

det som händer/är på gång på Limhamn när det kommer till infrastrukturförändringar, förmedla gärna detta genom ett mail till Kajsa.

Program i Limhamns Företagsgrupp våren 2021

Återkoppling från Fastighets- och Gatukontoret
För Limhamns bästa fortsätter vi driva angelägna frågor gentemot kommunen för att påverka utvecklingen och på så sätt bidra till att skapa de bästa förutsättningarna för dig som företagare på Limhamn. Fastighets- och Gatukontoret har precis svarat på våra frågor gällande Limhamns utveckling framåt och vi har drivit dessa vidare för att få ytterligare förtydliganden. Svar och kompletterande förtydliganden finner du via denna länk!

God fortsättning!

Årets Företagare på Limhamn 2019

2020-10-07 delade vi officiellt ut det fysiska priset till Årets Företagare på Limhamn 2019! Ett välförtjänt pris som går till Utmaningarnas Hus i Malmö AB. Olle Sjölund, VD på Utmaningarnas Hus, tog emot priset på plats.

Motivering till priset:

Utmaningarnas Hus i Malmö AB utses till Årets Företagare på Limhamn 2019 då de är expansiva, drar företag till Limhamn för konferenser, kick-offer och nätverkande. Företaget har ett starkt varumärke och är bra ambassadörer för Limhamn. Med ett innovativt koncept som utmanar och svetsar samman bidrar Utmaningarnas Hus till att stärka företag och privatpersoner både på Limhamn och vida omkring.

Stort grattis säger vi!