Vårt studiebesök på The Point i Hyllie 19 mars ställs in då det har införts restriktioner på Annehem, bolaget där vår guide Jenny Wohlfart uthyrare, mot att hålla visningar för grupper för att minimera risk för spridning av Coronaviruset. Vi följer naturligtvis dessa restriktioner.

Vårt planerade årsmöte 15 april ställs in och flyttas fram ett kvartal med anledning av de extraordinära omständigheterna som råder och att vi vill minimera risken för spridning av Coronaviruset. Vi återkommer med kallelse i behörig ordning till ett nytt datum, då skickar vi också ut årsmöteshandlingarna (årsredovisning för 2019 och dagordning).