Enkät från Malmö stads Näringslivskontor med anledning av rådande pandemi

Malmö stads Näringslivskontor sände 26 augusti ut en enkät till dig som medlem för att stämma av läget hos er och få insyn i hur den pågående pandemin påverkar er verksamhet och näringslivet i Malmö för att kunna vidta rätt åtgärder. Svaren har sammanställts och du finner dem nedan.

Till sammanställningen av enkäten

Stort tack för er medverkan
Malmö stads Näringslivskontor/Malmö Företagsgrupper

Som vid den tidigare undersökningen har svaren lämnats vidare till avdelningen för företagande och entreprenörskap och vår näringslivsdirektör Micael Nord, som tagit frågorna vidare i sin chefsgrupp för Omvärld och Näringslivsavdelningen och till de styrande politikerna. Er input kommer vara viktig del i arbetsunderlagen för att ta fram nya handlingsplaner i Malmö Stads fortsatta arbete för att hantera den innevarande krisen.

Vill ni prata med representanter för Malmö Företagsgrupper och Malmö stads Näringslivskontor om er situation, har ni frågor eller funderingar får ni gärna kontakta undertecknade nedan. Finns det saker staden kan påverka och/eller hjälpa till med så ska kommer de försöka göra det inom de områden de har möjlighet till detta.

Se gärna länken nedan för mer information från Malmö Stad ang. COVID-19:
https://www.malmobusiness.com/blog/coronaviruset-naringsliv-malmo-stad/ 

Resultaten från undersökningen som gick ut i mars, maj och juni finner ni här:

Som medlem i Limhamns Företagsgrupp är ditt företag en del av det större nätverket Malmö Företagsgrupper med totalt 900 medlemsföretag fördelat på sex företagsgrupper indelat i stadsdelarna: Limhamns Företagsgrupp, Hyllie Företagsgrupp, Bulltofta Företagsgrupp, Sofielunds Företagsgrupp, Företagsgruppen Mitt i Malmö och Fosieby Företagsgrupp. Läs mer på www.malmoforetagsgrupper.se!

Malmöläget 2019

Malmö stads Företagslots: https://www.malmobusiness.com/malmo-stads-foretagslots/

Mer information från Malmö stads Näringslivskontor: www.malmobusiness.com