Malmö Företagsgruppers nya digitala plattform är nu live!

Vår nya digitala plattform är nu live! Det är en plattform för våra medlemmar där varje företagsgrupp har sina egna sidor där nyheter och information om evenemang publiceras.

Du finner också alla evenemang samlade på en sida där du kommer att ha en översikt över vad som händer i alla grupper och i Malmö Företagsgrupper. Där kommer du inom kort att få se vårens program!

På sidan finns också ett medlemsregister där du kan söka på bransch i respektive företagsgrupp, det finns också ett generellt branschsök där du kan se alla företag i alla grupper i en specifik bransch och såklart kan du även söka på ett specifikt medlemsföretag.

Du kan också läsa mer om vårt samarbete med
Malmö stad – Omvärld och näringsliv och Malmö universitet.

Varmt välkommen in på malmoforetagsgrupper.se
– en levande och interaktiv sida!
– en tillgänglig plattform för näringslivet!

Bästa medlem!

Jag har sammanfattat vårt digitala meet and greet med Malmö universtiet och Malmö stad 19/1 där ni finner all information om vad som sades under mötet. Det är information om vårt samarbete med universitetet och staden, samarbetsmöjligheter för dig som företagare med universitetets studenter, praktiska exempel från företagen APL och Sweco som samverkat med studenter på universitetet och om Malmö universitet och Malmö stads samverkansavtal.

Länk till sammanfattningen av mötet

Micael Nord och Charlotta Nordenbergs presentation av samverkansavtalet

Kontaktuppgifter och mer information från Malmö universitet

Inbjudan till studentjobbmässa 17 mars

Med vänliga hälsningar, Kajsa Lövgren, Koordinator, Limhamns Företagsgrupp och Malmö Företagsgrupper.