Till medlemmarna i företagsgrupperna – ta chansen att påverka!

Som medlem i någon av de lokala företagsgrupperna är ni samtidigt en del av Malmö Företagsgrupper, vilket ingår i medlemskapet. Med nya finansieringslösningar och möjligheter vill vi skapa en plattform som tar medlemskapet till en ny nivå och ni som medlemmar har chans att genom en enkät vara med och påverka vad vi ska göra i framtiden och bidra med nya infallsvinklar och nya tankar.

Länk till enkät 

Följande fördelar erbjuder vi medlemmarna i företagsgrupperna idag:

 • Genom Malmö Företagsgruppers kontakt med Malmö stad och Näringslivskontoret och de dedicerade näringslivsutvecklarna ute i grupperna får ni som medlemmar i en företagsgrupp en direktlänk till Malmö stad. Detta ger stora möjligheter till att påverka utvecklingen i staden i olika frågor.
 • Vi är en speakingpartner som tar vara på medlemmarnas intressen som företagare.
 • Genom en ny digital marknadsplats kommer det finnas möjlighet för medlemmarna att nå ut med sitt erbjudande till en större marknad. Marknadsplatsen kommer också ha vidare spridning genom malmobusiness.com och blir därigenom en go-to sida för nyetablerade företag i Malmö.
 • En utbildningsserie planeras på olika teman: Juridik, sälj och HR finns bland ämnen som kommer tas upp.

Vi vill också informera om att vi under 2021 kommer att:

 • Aktivt medverka när Malmö stad arrangerar olika typer av evenemang för att sprida information och kunskap om vår verksamhet samt vårt samarbete och relationen med staden.
 • Aktivt verka för att vara den naturliga kanalen in till stadens näringsliv när företag ska etablera sig i Malmö.
 • Aktivt vara en samlande kanal för företag som söker samarbetspartner och nya affärer eller vill sälja eller köpa varor eller tjänster.
 • Att vara en självklar samarbetspartner vid genomförandet av Näringslivsdagen och Näringslivsgalan. Att vara en länk mellan Malmö stads Näringslivskontor, deras näringslivsutvecklare och Malmö Företagsgruppers medlemmar.
 • Arbete avs. kommunikation samt marknadsföring av Malmö Företagsgrupper i Malmö genom bland annat en digital marknadsplats.
 • Ha möten med näringslivskontoret för att utveckla samarbetet och förbättra möjligheterna för oss och medlemmarna att påverka vissa frågor inom näringslivet i Malmö.
 • Vara med och skapa kommunikation och möten mellan berörda företag och staden och dess tjänstemän i olika myndighetsutövningsärenden.

Genom dessa aktiviteter kommer vi att:

 • Stärka företagens position på marknaden i Malmö.
 • Vara en naturlig partner/kanal/mötesplats för företagen i Malmö.
 • Skapa en förbättrad dialog och kommunikation mellan företag, marknad och Malmö stad via dedicerade kontaktpersoner och aktivt delta i möten enligt ovan.