Undersökning av effekterna på Malmös Näringsliv på grund av nuvarande utbrott av de nya Coronaviruset och sjukdomen Covid-19:

I slutet av mars månad tog Malmö stads Näringslivskontor tillsammans med Malmö Företagsgrupper gemensamt fram en undersökning i en vilja att stämma av läget hos er medlemmar för att få insyn i hur virusutbrottet och COVID-19 påverkar er verksamhet och näringslivet i Malmö. Vi vill sända ett stort tack till er för er respons, och engagemanget som ni visar i dessa tider genom att svara på vår undersökning.

Svarsresponsen har varit över förväntan och kommunen är mycket tacksamma, de vill fortsätta följa era verksamheter och hur ni påverkas under denna tid och har därför, som meddelat i utskicket av undersökningen, efterfrågat att en månatlig undersökning genomförs med samma frågor vid varje undersökningstillfälle och därigenom kunna göra avstämningar framåt samt få möjligheten att göra jämförelser över tid. Detta så att det finns bra underlag när det skall fattas beslut om olika stödåtgärder. Vi hoppas ni fortsatt har möjlighet att besvara den månatliga undersökningen. Svara och uppskatta efter förmåga för att vi ska få ett så rättvisande underlag som möjligt att sammanställa. Nästa undersökning kommer skickas ut 5 juni.

Resultaten från undersökningarna i mars samt maj finner ni här:

Svaren sammanställs och lämnas vidare till avdelningen för företagande och entreprenörskap och vår näringslivsdirektör Micael Nord, som tar frågorna vidare i sin chefsgrupp för Omvärld och Näringslivsavdelningen och till de styrande politikerna. Er input kommer vara viktig del i arbetsunderlagen för att ta fram nya handlingsplaner i Malmö Stads fortsatta arbete för att hantera den innevarande krisen. Ni kommer själva också få ta del av sammanställningarna av de månatliga undersökningarna.

Stort tack för er medverkan
Malmös Näringslivskontor/Malmö Företagsgrupper

Vill ni prata med oss om er situation, har ni frågor eller funderingar får ni gärna kontakta undertecknade nedan. Finns det saker vi i staden kan påverka och/eller hjälpa till med så ska vi försöka göra det inom de områden vi har möjlighet till detta.

Se gärna länken nedan för mer information från Malmö Stad ang. COVID-19:
https://www.malmobusiness.com/blog/coronaviruset-naringsliv-malmo-stad/ 

 

Som medlem i Limhamns Företagsgrupp är ditt företag en del av det större nätverket Malmö Företagsgrupper med totalt 900 medlemsföretag fördelat på sex företagsgrupper indelat i stadsdelarna: Limhamns Företagsgrupp, Hyllie Företagsgrupp, Bulltofta Företagsgrupp, Sofielunds Företagsgrupp, Företagsgruppen Mitt i Malmö och Fosieby Företagsgrupp. Läs mer på www.malmoforetagsgrupper.se!