Medlemmar

Advokatbyrån Limhamnsjuristen AB

Adress: Övägen 8A, 4:e vån, 216 42 Limhamn

Telefon: 040-6119002

Hemsida: www.limhamnsjuristen.se

E-post: jan.t@limhamnsjuristen.se

Kontaktpersoner

Jan Tuma

Advokatbyrå med inriktning på humanjuridik och affärsjuridik

Förutom traditionell humanjuridik (familjerätt, brottmål m.m.) och vår djupa nisch inom hälso- och sjukvårdsjuridik, sysslar vi även med juridik för små och medelstora företag, i form av både konflikthantering (tvistemål) och upprättande av avtal. Vi erbjuder även juridiska tjänster inom bl a skadestånds- och försäkringsrätt. Läs gärna mer om våra rättsområden på vår hemsida, där Du även bland annat finner våra regelbundet återkommande blogginlägg med råd och användbar information. 

Advokatfirman VICI AB

Adress: World Trade Center, Skeppsgatan 19, 211 11 Malmö

Telefon: 010-209 12 52, 010-209 12 56

Hemsida: www.vici.se/

E-post: ck@vici.se, aw@vici.se

Kontaktpersoner

Christian Karlsson, Alexandra Westerlund

Advokatfirman VICI är stolta över att ha en samlande ledstjärna

– klientens framgång, vår gemensamma drivkraft

Vi driver Advokatfirman VICI på ett modernt och flexibelt sätt för att erbjuda dig hög grad av tillgänglighet och snabbhet. Vi kopierar hellre framgångsrecept från andra branscher än vår egen. Vi vågar gå vår egen väg. Vi jobbar helst i team där två samverkande advokater ökar värdet för dig – både i samarbetet med oss, och i våra råd till dig. VICI-modellen är vårt sätt att metodiskt ta oss från behovsformulering till rekommendationer.

Axion Revisionsbyrå AB

Adress: Sunnanväg 1, 216 17 Limhamn

Telefon: 040-360300

Hemsida: www.axion.se

E-post: info@axion.se

Kontaktpersoner

Mia Funder

Axion Revisionsbyrå AB (Axion) startades i början

av 1990-talet av den auktoriserade revisorn Mia Funder

Axion har de senaste åren expanderat kraftigt. Företaget består idag av 13 medarbetare – kvalificerade revisorer, civilekonomer och redovisningsekonomer. Revisionsbyrån har kontor i Malmö och Staffanstorp och är väl etablerad på marknaden, främst i Skåne. Axion arbetar främst med revisionsuppdrag och vänder sig både till det privata näringslivet och till den offentliga sektorn. Revisionsbyrån har för närvarande drygt 500 kunder av varierande storlek och inom många olika branscher.

Ekonomihuset Moberg AB

Adress: Geijersgatan 4B, 216 18 Limhamn

Telefon: 040-167750

Hemsida: www.ekonomihusetmoberg.se

E-post: lars.moberg@ekonomihusetmoberg.se

Kontaktpersoner

Lars Moberg

Bred kompetens inom redovisning, bokslut, löner och deklarationer

Ekonomihuset Moberg AB startade sin verksamhet i Malmö 1991. Under dessa år har vi fått kunder från många branscher som har gett oss en bred kompetens inom redovisning, bokslut, löner och deklarationer. Vi tecknar avtal med våra kunder där det tydligt framgår att vi arbetar enligt Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag. Vi frågar efter kundens förväntningar och ser därefter till att infria dessa. Hos oss bestämmer kunden själv hur stor del av arbetet hen själv vill göra och vilken del vi ska ansvara för. Vilka är Dina förväntningar? Kan vi infria dessa? Prova oss!

Erix son&dotter Ekonomi AB

Adress: Rosengrens gata 25, 216 44 Limhamn

Telefon: 070-876 51 51

E-post: fam.erixson@bredband.net

Kontaktpersoner

Leif Erixson

Redovisning och ekonomitjänster.

FöretagsEkonomerna

Adress: Järnvägsgatan 53, 216 16 Limhamn

Telefon: 040-919715

Hemsida: www.fe.se

E-post: info@fe.se

Kontaktpersoner

Per Möller

Din nära, engagerade partner i företagsekonomi

Bokföring och redovisning: Vi är redo att samarbeta med dig och att ta ansvar för att hantera de ekonomiska rutiner som passar ditt företags krav och behov. Lönehantering: Det krävs mycket tid och expertis att hantera aktuella lagar, avtal och regler inom lönehantering. Vi kan ta hand om hela löneadministrationen — från kollektivavtal till skatt, sekretess, tidrapportering, reseräkningar, avdrag, m.m. — och erbjuder rätt lön i rätt tid. Skatt: Vi erbjuder ett brett utbud av skattetjänster och ett nära samarbete med ditt företag för att förverkliga era bästa möjligheter till skattebesparingar. Ekonomisk rådgivning: Genom att vara nära varje kunds affärer kan vi identifiera och hantera risker och affärsmöjligheter i samband med ekonomiska transaktioner, organisatorisk effektivitet och affärsutveckling.

Handelsbanken Limhamn

Adress: Järnvägsgatan 40, 216 14 Limhamn

Telefon: 040-363841

Hemsida: www.handelsbanken.se

E-post: cele01@handelsbanken.se

Kontaktpersoner

Cecilia Leijgård

En stabil och hållbar bank

Rikstäckande kontorsnät: Alla affärsbeslut tas nära dig som kund, av dem som känner dig och din lokala marknad bäst. Vi finns tillgängliga där du vill mötas, i mobilen, på webben eller på något av våra kontor. Du kan också få personlig service dygnet runt via telefon. Nära relationer: Närheten till våra kunder är det som ger oss förmågan att ge verkligt kvalificerad och relevant rådgivning. Du som kund har alltid möjlighet att få träffa den som bestämmer –  inte ett ombud – det leder till bättre beslut och nöjdare kunder. En stabil och hållbar bank: Idag är vi en av världens mest stabila banker med en stark lokal förankring. Genom att fokusera på låg risk och hög lönsamhet kommer vi finnas där för våra kunder även i framtiden. Vi är också ett av Sveriges mest hållbara företag.

Juristbyrån Carin Ericsson

Adress: Storbackegatan 19B, 216 15 Limhamn

Telefon: 040-511240

Hemsida: https://www.juristce.se

E-post: juristce@swipnet.se

Kontaktpersoner

Carin Ericsson

Att tänka efter före.

Det är alltid klokt att anlita en familjejurist. Inte för att ni som sambor eller gifta ska gå skilda vägar, utan för att det man inte tror ska hända kan ske. Har ni flyttat ihop, tänker göra det eller har frågor som rör allt från samboavtal, äktenskapsförord, testamente och gåvobrev? Prata med mig. Mitt område är familjejuridik. Det omfattar även bouppteckningar, bodelning, arvskifte och vad du/ni bör tänka på om ni exempelvis är egna företagare. Privatekonomi och näringsverksamhet går alltid hand i hand.

Välkommen!

Carin Ericsson

Limhamn Invest AB

Adress: Fendergatan 7, 216 47 Limhamn

Telefon: 0709592060

Hemsida: www.limhamninvest.se

E-post: eva.hardo@limhamninvest.se

Kontaktpersoner

Eva Hardö

Vi är Limhamn Invest AB

Vi är Limhamn Invest AB – ett investmentbolag med ett unikt koncept där vår främsta ambition är att investera i våra lokala bolag på Limhamn. Varför just Limhamn? Jo, för att vi vill att andra ska ta del av denna fina stadsdels i Malmös utkant och således låta våra lokala företag att få möjligheten att växa, utvecklas och synas i hela Sverige. Vi vill bygga ett nätverk, en gemenskap, en företagsfamilj!

Nordea Bank Malmö Limhamn

Adress: Linnégatan 45

Telefon: 010-1564419

Hemsida: www.nordea.se

E-post: hans.horlin@nordea.se

Kontaktpersoner

Hans Hörlin

En fullservicebank – banken för hela din ekonomi

Vi är en fullservicebank och redovisade för 2019 rörelseintäkter på 8,6 md euro och en balansomslutning på 554,8 md euro. Vi finns i sammanlagt 19 länder, men våra hemmamarknader utgörs av de fyra nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige. Tillsammans motsvarar dessa fyra länders ekonomier världens tionde största ekonomi. Vi är bland de tio största finanskoncernerna i Europa, sett till marknadsvärde. Vi är en finansiellt stabil bank och en av få banker i Europa med kreditbetyget AA. Nordeaaktien handlas på börserna i Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn.

Patentum AB

Adress: Hyllie Kyrkoväg 62C, 216 16 Limhamn

Telefon: 070-2606848

E-post: martina@patentum.se

Kontaktpersoner

Martina Sandgren

SEB – Limhamn

Adress: Järnvägsgatan 37 (Kontor 5513)

Telefon: 040-667 6716

Hemsida: www.seb.se

E-post: kerstin.reuterskiold@seb.se, patrick.brandt@seb.se, annika.svensson@seb.se

Kontaktpersoner

Kerstin Reuterskiöld, Patrick Brandt, Annika Svensson

En relationsbank

Kontor 5513. SEB är en relationsbank. Vi drivs av viljan att skapa värde för kunderna. Vi gör det genom att bygga vidare på vårt arv av entreprenörskap, internationell utblick och långsiktigt perspektiv. Vi har länge tagit en aktiv del i utvecklingen av de samhällen där vi är verksamma. I Sverige erbjuder vi finansiell rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster.

Söderberg & Partners

Adress: Norra Vallgatan 64 4tr, 211 22 Malmö

Telefon: 070-665 42 08

Hemsida: www.soderbergpartners.se

E-post: tomas.tilliander@soderbergpartners.se

Kontaktpersoner

Tomas Tilliander

Söderberg & Partners är en finansiell rådgivare

Vi tror på värdet av att tänka annorlunda och ständigt ifrågasätta, förändra, och utveckla det traditionella arbetssättet i vår bransch. Söderberg & Partners Wealth Management är en ett individuellt bolag och affärsområde inom Söderberg & Partners-koncernen som arbetar med förmögenhetsrådgivning.

Swedbank Fakturagruppen

Adress: Box 30108

Hemsida: www.swedbank.se

E-post: marie.ericsson@swedbank.se

Kontaktpersoner

Marie Ericsson

Vi vill göra det möjligt för människor, företag och samhällen att växa

Bankverksamhet med omkring 7,3 miljoner privatkunder och omkring 546 000 företagskunder är vi den ledande banken på våra hemmamarknader. Vi erbjuder allt ifrån smidiga digitala lösningar för vardagsekonomin till mer omfattande finansiell rådgivning. Vi vill göra det möjligt för människor, företag och samhällen att växa.

Wåhlin Advokater

Adress: Drottninggatan 34, 211 34 Malmö

Telefon: 070-4202936

Hemsida: www.wahlinlaw.se

E-post: stefan.olsson@wahlinlaw.se

Kontaktpersoner

Stefan Olsson

Wåhlin Advokater – Din affärsjuridiska partner

Vi biträder klienter i affärsjuridiska frågor. Allt från företagsöverlåtelser och bolagsfrågor till bygg- och fastighetsrätt. Som vår klient kan ni alltid vara trygg med att vi arbetar för att hjälpa er att hitta snabba och effektiva lösningar. Vi arbetar till stor del preventivt för att klienten ska slippa problem men vi finns också där när problem uppstår. Vi leder er genom processen – från första mötet till att den sista handlingen är undertecknad eller målet avgjort. Vi lyssnar på ert behov och ser till att ni får det ni behöver. Ibland är arbetet standardiserat, ibland skräddarsytt. Vi söker alltid den legalt bästa och mest kostnadseffektiva lösningen.

För att erbjuda rätt kunskap till våra klienter har vi olika affärsjuridiska specialistkompetenser. Tillsammans hittar vi på Wåhlin Advokater möjligheterna för er verksamhet – alltid med stort engagemang, affärsfokus och förståelse för de utmaningar som affärslivet innebär i stort såväl som smått.

För medlemmar i LFG erbjuder vi alltid ett första kostnadsfritt möte för att se hur vi kan hjälpa till.