PROGRAM 2019

Våra arrangemang aviseras löpande via mail. Mer info om vårens evenemang kommer uppdateras kontinuerligt på denna sida, liksom länkar till de olika inbjudningarna (läggs upp en månad före evenemanget äger rum).

Februari:

7 februari: Studiebesök på Studio Gynning!

April:

11 april: Årsmöte på Restaurang Kalk!

Maj:

15 maj: I maj besöker vi Näringslivskontoret och du som medlem i Limhamns Företagsgrupp får ett unikt tillfälle till direkt dialog med kommunen, närmare bestämt med Sebastian Drott, Enhetschefen för Näringslivskontoret, Louise Svensson, Näringslivsutvecklare, Maria Bengtsson Lindskog, Bygglovsarkitekt, Malin Melin, Malmö Stad Trafikreglering, Per Wisenborn, Fastighets- och Gatukontoret. Vi uppmanar dig som vill få klarhet i något speciellt som händer i det område där du är verksam, i Malmö i allmänhet eller i Limhamn i synnerhet att ta chansen att ställa just dina frågor!

Juni:

12 juni: Studiebesök hos Årets Företag på Limhamn 2018 – Havshotellet!

September:

12 september: Vi besöker Marint Kunskapscenter och får träffa Michael Palmgren, Verksamhetschef, som berättar om bakgrunden till att SEA-U startade, hur verksamheten ser ut idag jämfört med innan det Marina Kunskapscentret blev verklighet och vilka framsteg man haft med projektet samt naturum Öresund som invigs 6 september.  Michael berättar också om arbetet med FN:s globala mål nummer 14 i verksamheten samt om resultatet av årets Havets dag, 8 juni. Vi får också en guidad tur runt centret. Läs mer i inbjudan här eller anmäl dig direkt!

Oktober:

Uppdateras.

November:

27 november: Vi samlas i företagsgruppen, summerar hösten med goda exempel på affärer i gruppen och inom Malmö Företagsgrupper samt knyter nya kontakter. Fokus på vårt nätverks alla möjligheter! Det blir mingel och personliga presentationer av vad mötesdeltagarna kan bidra med till varandra – ”Hur kan du och jag dra nytta av varandra på olika sätt?”, ”Hur kan jag hjälpa dig i din verksamhet och du i min?”. Varje person har också ett flertal kontakter att förmedla – gruppens kontaktnät är större än vi kan ana!

Med reservation för ev. justeringar/ändringar, dessa meddelas i så fall via mailutskick och här på hemsidan! Håll dig uppdaterad – alla evenemang visas här.

[ultimate_spacer height=”70″]