Strength Inside AB – www.strengthinside.com

Martin Järnland kommer från Vetlanda och han jobbade i 30 år som entreprenör i träexportbranschen i Småland, han sålde sedan sitt företag och 2012 bytte han bana och startade Strength Inside i Malmö.

Strength Inside AB är ett företag där Martin jobbar som affärs- livscoach. Han har utbildat sig i bland annat Los Angeles i grundpsykologi, ett helt nytt sätt att förstå hur livet fungerar och det är nu utgångspunkten i hans arbete som coach. Martin är internationellt certifierad och har även läst psykologi. En föreläsning i Göteborg ledde Martin till utbildningen i Los Angeles där han nu också varit lärare för internationella coacher.

Grundpsykologin handlar om att komma tillbaka till sin personliga grund, att inte fokusera på sina tankar och insikten om att hela livet bottnar i ens egna tankar. Om du inte lägger fokus på dina tankar har du lättare att navigera i livet och får en större möjlighet att hitta ett lugn i dig själv. Du slutar analysera dig själv och dina omständigheter, du blir inte din egen värsta fiende.

Martin håller nu ledarskapsutbildningar på individuell nivå, företag i team och grupper, webbkurser samt individuella samtal med privatklienter i alla åldrar. Basen ligger i företagsuppdragen men Martin jobbar också 25% ideellt med klienter som inte har medel att betala. I sina utbildningar hos företag där det är större grupper över 20-25 personer så anlitas hjälpcoacher. Han har också skrivit en bok som grundar sig i 36 livs- och klienthistorier som bär namnet ”Ta svart bälte i att leva”. Boken har blivit Martins visitkort och idag har den köpts av och delats ut till över 2000 personer.

Det finns många bottnar och delar i den grundpsykologi Martin lär ut men i huvudsak grundas det i att vi lever i en falsk illusion om att saker och omständigheter ger oss känslor. Omständigheter kan inte ge oss stress men våra egna tankar och vårt eget tänkande om något kan göra det. Man tänker om saker på olika sätt och det är varje persons tankemässiga verklighetsuppfattning som ger känslan. En arbetsplats kan vara utmanande, men det behöver inte betyda att man som anställd behöver stressa ihjäl sig och bli utbränd, vilket är väldigt vanligt. Allt bottnar i varje persons egna tankar och sätt att analysera, alla känslor bottnar i det. Vi ser det tydligt bara vi tittar på det, på en arbetsplats kan samma sak få en del människor stressade och en del är helt lugna, hur de tänker är skillnaden.

Den här enkla grundpsykologin och tesen möter naturligt nog på motstånd inom sjukvård, skolor och andra institutioner eftersom samhället är uppbyggt på olika system i hur man hjälper andra människor att må bättre och vilka verktyg som ska användas. Det finns idag 457 registrerade teorier, modeller och metoder i världen. Men Martin menar att detta enkla sätt att se på psykologi som han lär ut växer lavinartat. Martin är inte ensam i att utbilda med detta perspektiv att se på livet, den här grundpsykologin med våra tankars inverkan på vårt mående. Metoder och modeller kommer som bisatser i Martins sätt att arbeta.