VECKANS FÖRETAG V.20

Röing Arkitekter AB – www.roing-ark.se

Jag träffar Roger Röing, VD för Röing Akitekter AB, grundat 1989. Han utbildade sig till arkitekt i Lund och arbetade därefter i USA en period. Tillbaka i Sverige flyttade han till Stockholm där han arbetade för ett företag, bland annat som handläggare vid återuppbyggnaden av Sturebadet. Efter 6 år i Stockholm, tillbaka i Skåne, ansvarade Roger för ett antal projekt uppe i Kristianstadsregionen med bland  annat utbyggnaden av Vin & Sprits anläggningar inne i Åhus. Här kan man idag se det förverkligade designresultatet avseende destillationstorn, kontors- och produktionsanläggningar i kulturkänslig miljö. Efter ett antal år startade Röing Arkitekter ett kontor i Åhus för att kunna vara nära projekten. Ett annat projekt var i Kristianstad där man ansvarat för återuppbyggnaden av ett helt kvarter som förolyckats genom brand i närheten av Lilla Torg. Detta projekt omfattar moderna butikslokaler i två plan, kontor samt ett antal nya hyreslägenheter med utsikt över takåsarna i centrala staden.

Malmö var alltid utgångspunkten och till slut bestämde de sig för att bygga upp ett kontor här. 1999 köpte de fastigheten på Järnvägsgatan 17 på Limhamn och renoverade samt restaurerade den. Inflyttning skedde 2001.

Röing Arkitekter agerar idag framförallt på den skånska marknaden och arbetar mycket med gamla hus – tillbyggen eller renovering, ombyggnation men även större projekt. De arbetar direkt mot beställaren, uppdragsgivaren. Företaget är med genom hela processen och sitter som ombud för beställaren, projektledare som handlar upp det som behövs både vad gäller entreprenörer och material. Det ligger stor fördel i att vara med i både teori, på ritningsstadiet, och i praktik, under själva genomförandet av uppbyggnaden.

Röing Arkitekter arbetar för långsiktigt hållbara byggkonstruktioner. De murar gärna husen de bygger för att de ska bli hållbara. Detta gäller även avseende trähus där man eftersträvar en hållbar helhetslösning såväl i konstruktion som i fasadutförande.

Visionen framåt är inte att bli så mycket större, de är tre anställda nu och tänker inte bli mer än max 4-5 som mest. De har också kontakt med en eller ett par personer som de kan kalla in och få hjälp av med ganska kort varsel. De har varit 3-4 personer sedan starten. Som arkitekter tycker företaget att detaljen är väsentlig som uttryck och påverkar slutresultatet och helheten. När man sedan går omkring i huset så finns det en koppling mellan det stora och det lilla. Det arkitektoniska uttrycket har med platsen och läget att göra – platsen skapar ofta förutsättningarna.

Röing Arkitekter har alltid arbetat i samma anda – genom att vara med genom hela processen och ha kontrollen över alla delarna i ett bygge inklusive de tekniska delarna. Många frågor ska besvaras – Vilka ska göra VVs-biten? Vilka lägger golv? Personerna är viktiga i det hela. För att få bästa möjliga slutresultat så spelar den mänskliga faktorn roll – alla delar ska fungera tillsammans. Som arkitekter har Röing Arkitekter en liten annorlunda roll än vad många andra byråer har – de har hela kunskapsbanan från ritning till att kunden sätter nyckeln i låset. Röing Arkitekter ritar och gör alltifrån inredningsdetaljer, glaspartier, köksinredning till stora projekt som hyresfastigheter, hus och tillbyggnader. De tar hand om alla byggdetaljer, ända ner till val av skruvhuvud – allt spelar roll. Vilka material fungerar ihop? Är materialen levande, såsom trä, så är det oerhört viktigt med noggrannhet vid valet av sammansättning och sammanfogande av materialen. Utvecklingen i projektstorlek har varierat stort från att privatpersoner är beställare till att de gör om stora hyresfastigheter och industrifastigheter. Just nu försöker de hitta ett team för lösningar för hyresfastigheter, för att sedan kunna erbjuda tjänsten att driva hela projekt från början till slut när det gäller stora fastigheter. Roger ser positivt på utvecklingen av marknaden och företagets förmåga att hantera olika situationer och förutsättningar.