Ekonomihuset Moberg AB – Hand i hand med kunden

www.ekonomihusetmoberg.se

Ekonomihuset Moberg AB startades 1991 av Lars Moberg. Jag träffar Lars och hustrun Tina Moberg för vår intervju.

De berättar att företaget sysslar med bland annat redovisning, bokslut, löner och företagsrådgivning och har devisen ”Hand i hand med kunden”. Det är varumärkesskyddat och något man är väldigt mån om att arbeta utefter. Kvalitet och närhet till kunden i varje steg – tillgängligheten är oerhört viktig. Det är bättre att kunden ber om råd och är proaktiv i kontakt med Ekonomihuset Moberg AB istället för att först agera och få betala dyra eftergifter om ett felaktigt beslut tagits angående exempelvis en investering.

Vad är er vision och ert mål i tidsperspektivet 3-5 år? Lars och Tina berättar:

Ekonomihuset Moberg AB ska vara det självklara valet på Limhamn när det gäller ekonomitjänster, det är visionen. Är man i behov av redovisnings- och ekonomitjänster och finns på Limhamn är det till Ekonomihuset Moberg AB man vänder sig.