VECKANS FÖRETAG V.44

Alite Management AB – www.alite-management.com

Jag träffar Fredrik Håkansson som är HR-managementkonsult på företaget Alite Management AB, ett dotterbolag till Alite International. Alite Management AB startade upp för lite mer än två år sedan. Idag har företaget fyra anställda inklusive konsulter. Företaget har licensrätten för verktyget Emergenetics – ett verktyg för personlighetsbedömning och grupputveckling. Emergenetics används inom bland annat organisationer för att förbättra kommunikationen och öka förståelsen både för en själv personligen men även andra inom gruppen. Det handlar om hur man föredrar att tänka och processa information.

Resultaten av profilverktyget kan användas på ett företag för att se hur de fungerar tillsammans – workshops hålls i grupper på allt från små till större grupper. Det varierar bara i upplägg och indelning av deltagare. När det gäller hjälp vid rekrytering så använder sig Alite Management i sina kunders process av ett annat verktyg som heter ESP.

Emergenetics undersöker både tankemönster och beteendemönster hos en person eller hos en grupp. Ofta genomförs workshops på 4-8 timmar, beroende på gruppens storlek som man ska arbeta med. Resultatet av Emergenetics kommer i form av en placering på två olika skalor, en vad gäller tankemönster och en vad gäller beteendemönster. Det visar dina preferenser ligger, hur du föredrar att vara i olika situationer. Det finns fyra attribut när det gäller tankemönster hos en person – strukturell, analytisk, konceptuell och social. Det finns tre beteendeattribut – flexibilitet, utrycksfullhet, framåtdrivande. Om du gör något som inte passar dig, som inte är i linje med dina preferenser så visar verktyget vad du får energi ifrån och vad som tar energi från dig. Vad får du energi av att göra? På vilket sätt vill du utföra en uppgift?

Attributen bedöms på två huvudskalor som är graderade från 0-100. När det gäller ett av beteendeattributen, uttrycksfullhet, så delar man in dessa i tredjedelar mellan 0-33% så kan man bedöma dig som introvert, har du mellan 67-100% kan du bedömas som extrovert. Hamnar du mellan 34-66% så är du väldigt anpassningsbar, beroende på situationen. Fredrik är dock noga med att poängtera att det är olika från person till person och att de flesta människor är flexibla beroende på situationen de ställs inför.

När de tre beteendeskalorna och skalorna för tankemönster (som alla går från 0-100) kombineras och utläses som man kan få en bild av hur en människa föredrar att vara – inte hur man är. Så det är som nämnt inte bara uttrycksfullhet som bedöms (introvert eller extrovert) utan sex andra attribut parallellt. Själva testet som man använder sig av består av 100 frågor för vuxna, 108 för ungdomar. I en workshop så ska gruppen helst vara minst sex personer för att man ska få ett så dynamiskt resultat som möjligt.

Förutom Emergenetics använder sig Alite International i USA bland annat av verktyget STEP vilket används inom skolan, på elever. Detta används inte av Alite Management AB i Sverige ännu, det krävs en mer omfattande certifiering för att använda sig av. Det finns mer omfattande regler när test genomförs på barn och ungdomar. Ungdomar är mer påverkbara så det är extra viktigt att de in te sätter sig själva i ett fack som kan forma deras sätt att vara när de fått reda på sin profil – att de tror att ”sådan är jag”.

Alite Management AB är ett ungt företag, Emergenetics-verktyget måste arbetas in vidare som koncept, bli välkänt. Detta är målet om tre-fem år, att Emergenetics är ett väletablerat verktyg, att antalet anställda och certifierade konsulter ökat. Alite Management utbildar och certifierar nya konsulter så att de sedan kan genomföra workshops och ta fram profiler. Visionen är att växa och utöka verksamheten med kontor i övriga Norden, i Norge Danmark och Finland. Visionen är också att vara certifierade för STEP. När det gäller marknadsföring har Alite Management AB egna nätverksträffar ca 10 gånger per år. De ställer även ut på mässor och syns i företagsgrupperna i Malmö. Mycket riktad sam nätverksbaserad marknadsföring och långsiktigt relationsbyggande.